<div align="center"> <h1>Fotografia - Zbyszek Niedziałek -&gt; weatherman</h1> <h3>strona prywatna świetnego fotografika młodego pokolenia</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/mjm21/" rel="nofollow">http://republika.pl/mjm21/</a></p> </div>